NMR

NMR85HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá

NMR85HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ6000 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá

NPR

NPR85KE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

705.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ7500 (kg)

Chiều dài cơ sở3845 (mm)

Khám phá

NQR

NQR75HE4 - CABIN SÁT-XI

Giá niêm yết

770.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ9500 (kg)

CHIỀU DÀI CƠ SỞ3365 (mm)

Khám phá

NQR75LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

766.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4175 (mm)

Khám phá

NQR75ME4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

812.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4475 (mm)

Khám phá