NPR-E5

Khối lượng toàn bộ 7,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,815 (mm)

Khám phá

NQR-E5

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 4,475 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 4,175 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,365 (mm)

Khám phá

NMR-E4

NMR85HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá

NMR85HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ6000 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá

NPR-E4

NPR85KE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

705.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ7500 (kg)

Chiều dài cơ sở3845 (mm)

Khám phá

NQR-E4

NQR75HE4 - CABIN SÁT-XI

Giá niêm yết

770.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ9500 (kg)

CHIỀU DÀI CƠ SỞ3365 (mm)

Khám phá

NQR75LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

766.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4175 (mm)

Khám phá

NQR75ME4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

812.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4475 (mm)

Khám phá