NMR

NMR85HE4 - Chassis

Giá niêm yết

658.000.000vnđ

Tổng trọng tải6000

Chiều dài cơ sở3345

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 1900

Kích thước lọt lòng4450 x 1880 x 660/1875

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 1750

Kích thước lọt lòng4420 x 18950 x 1860

Khám phá

NPR

NPR85KE4 - Chassis

Giá niêm yết

684.000.000vnđ

Tổng trọng tải7500

Chiều dài cơ sở3845

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 3490

Kích thước lọt lòng5180 x 2120 x 710/1900

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng3490

Kích thước lọt lòng5125 x 2155 x 1860

Khám phá

NQR

NQR75LE4 - Chassis

Giá niêm yết

745.000.000vnđ

Tổng tải trọng9500

Chiều dài cơ sở4175

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 5500

Kích thước lọt lòng5600 x 2120 x 765/2050

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 5350

Kích thước lọt lòng5580 x 2135 x 2050

Khám phá
Isuzu’s van body

Tải trọng 5300

Kích thước lọt lòng6100 x 2135 x 2050

Khám phá

NQR75ME4 - Chassis

Giá niêm yết

791.000.000vnđ

Tổng trọng tải9500

Chiều dài cơ sở4475

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 5450

Kích thước lọt lòng 6100 x 2120 x 765/2050

Khám phá