Cơ hội nghề nghiệp

cảm nghĩ của nhân viên

vị trí địa điểm ngày

Giám đốc Nhân sự

Hồ Chí Minh 31/05/2020 ứng tuyển ngay

Trưởng phòng Kỹ thuật Ô tô

Hồ Chí Minh 31/05/2020 ứng tuyển ngay

Kỹ sư ô tô                   

Hồ Chí Minh 31/05/2020 ứng tuyển ngay

Tài xế kiêm Nhân viên Hành chính

Hà Nội 31/05/2020 ứng tuyển ngay

Kỹ sư dịch vụ Hậu mãi - Hà Nội

Hà Nội 31/05/2020 ứng tuyển ngay

Nhân viên Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô

Hồ Chí Minh 31/05/2020 ứng tuyển ngay