FRR

FRR90HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

840.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở3070 (mm)

Khám phá

FRR90LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

849.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4360 (mm)

Khám phá

FRR90NE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

882.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở4990 (mm)

Khám phá

FVR

FVR34LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.299.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

Khám phá

FVR34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.339.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở5560 (mm)

Khám phá

FVR34SE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.366.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6160 (mm)

Khám phá

FVR34UE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.380.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở6600 (mm)

Khám phá

FVM

FVM34TE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.660.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4965+1370 (mm)

Khám phá

FVM34W4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.710.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5825+1370 (mm)

Khám phá

FVZ

FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.790.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

Khám phá