FRR-E4

Xe Tải ISUZU - FRR90HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

888.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở3,070 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FRR90LE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

878.700.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FRR90NE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

887.300.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Tỉ số truyền cuối5.125

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FRR90NE4B - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

887.300.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Tỉ số truyền cuối5.571

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVR-E4

Xe Tải ISUZU - FVR34LE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.275.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34QE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.314.700.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34SE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.341.200.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6,160 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34UE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.354.900.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVM-E4

Xe Tải ISUZU - FVM34TE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.629.800.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965+1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVM34WE4B - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.678.900.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5825+1370 (mm)

Tỉ số truyền cuối4.875

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVZ-E4

Xe Tải ISUZU - FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.757.500.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FRR-E5

Xe Tải Isuzu - FRR90QE5

Giá niêm yết

984.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,320 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở3,410 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVR-E5

Xe Tải Isuzu - FVR34VE5

Giá niêm yết

1.436.100.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở7,050 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,160 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,300 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVM-E5

Khối lượng toàn bộ25,000 (Kg)

Chiều dài cơ sở5,825 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVZ-E5

Xe Tải Isuzu FVZ60TE5

Giá niêm yết

1.920.436.363vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,115 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0