FVM-E5

Khối lượng toàn bộ25,000 (Kg)

Chiều dài cơ sở5,825 + 1,370 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

Khám phá

FRR-E5

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,320 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,360 (mm)

Khám phá

FVR-E5

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,160 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,300 (mm)

Khám phá

FVZ-E5

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,115 + 1,370 (mm)

Khám phá

FRR-E4

FRR90HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

840.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở3070 (mm)

Khám phá

FRR90LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

849.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4360 (mm)

Khám phá

FRR90NE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

882.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở4990 (mm)

Khám phá

FVR-E4

FVR34LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.299.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

Khám phá

FVR34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.339.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở5560 (mm)

Khám phá

FVR34SE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.366.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6160 (mm)

Khám phá

FVR34UE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.380.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở6600 (mm)

Khám phá

FVM-E4

FVM34TE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.660.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4965+1370 (mm)

Khám phá

FVM34WE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.710.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5825+1370 (mm)

Khám phá

FVZ-E4

FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.790.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

Khám phá