FRR-E4

Xe Tải ISUZU - FRR90HE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

864.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở3070 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FRR90LE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

856.145.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4360 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FRR90NE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

865.964.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11000 (kg)

Chiều dài cơ sở4990 (mm)

Khám phá

FVR-E4

Xe Tải ISUZU - FVR34LE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.275.380.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.314.654.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở5560 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34SE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.341.163.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6160 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVR34UE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.354.910.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở6600 (mm)

Khám phá

FVM-E4

Xe Tải ISUZU - FVM34TE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.629.818.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4965+1370 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - FVM34WE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.678.910.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5825+1370 (mm)

Khám phá

FVZ-E4

Xe Tải ISUZU - FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

1.757.454.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

Khám phá

FVM-E5

Khối lượng toàn bộ25,000 (Kg)

Chiều dài cơ sở5,825 + 1,370 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

Khám phá

FRR-E5

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,360 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,320 (mm)

Khám phá

FVR-E5

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,160 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

Khám phá

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,300 (mm)

Khám phá

FVZ-E5

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,115 + 1,370 (mm)

Khám phá