FRR-E4

Xe tải ISUZU - FRR90HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

888.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở3,070 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90LE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

878.700.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90NE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

887.300.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Tỉ số truyền cuối5.125

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90NE4B - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

887.300.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

Tỉ số truyền cuối5.571

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVR-E4

Xe tải ISUZU - FVR34LE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.306.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34QE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.347.200.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34SE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.374.200.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6,160 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34UE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.390.500.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVM-E4

Xe tải ISUZU - FVM34TE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.669.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965+1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVM34WE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.720.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5,825+1,370 (mm)

Tỉ số truyền cuối4.556

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVM34WE4B - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.720.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5,825+1,370 (mm)

Tỉ số truyền cuối4.875

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVZ-E4

Xe tải ISUZU - FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.800.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FRR-E5

Xe tải Isuzu - FRR90QE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

984.960.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,320 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90NE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

968.760.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,990 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90LE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

964.440.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FRR90HE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

970.920.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ11,000 (kg)

Chiều dài cơ sở3,410 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FTS-E5

Xe tải ISUZU - FTS34LE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.462.320.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ13,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,250 (mm)

Hệ dẫn động4x4

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVR-E5

Xe tải ISUZU - FVR34VE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.502.280.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở7,050 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34UE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.479.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,600 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34SE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.455.840.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở6,160 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34QE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.429.920.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở5,560 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVR34LE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.375.920.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ16,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,300 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVM-E5

Xe tải ISUZU - FVM60WE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.845.720.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (Kg)

Chiều dài cơ sở5,825 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVM60TE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.800.360.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

FVZ-E5

Xe tải ISUZU - FVZ60TE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.944.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,965 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - FVZ60QE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.920.240.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ25,000 (kg)

Chiều dài cơ sở4,115 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0