FRR

FRR90HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

840.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (kg)

Chiều dài cơ sở3410 (mm)

Khám phá

FRR90LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

849.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (kg)

Chiều dài cơ sở 4360 (mm)

Khám phá

FRR90NE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

882.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (kg)

Chiều dài cơ sở4990 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng6250 (kg)

Kích thước lọt lòng6600 x 2370 x 770/2050 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 6100 (kg)

Kích thước lọt lòng thùng6500 x 2370 x 2050 (mm)

Khám phá

FVR

FVR34LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.299.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (kg)

Chiều dài cơ sở4300 (mm)

Khám phá

FVR34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.339.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (kg)

Chiều dài cơ sở5560 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 8050 (kg)

Kích thước lọt lòng7820 x 2370 x 780/2150 (mm)

Khám phá

FVR34SE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.366.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (kg)

Chiều dài cơ sở 6160 (mm)

Khám phá

FVR34UE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.380.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (kg)

Chiều dài cơ sở6600 (mm)

Khám phá

FVM

FVM34TE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.660.000.000vnđ

Tổng trọng tải25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4965+1370 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 15000 (kg)

Kích thước lọt lòng7660 x 2370 x 780/2150 (mm)

Khám phá

FVM34W4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.710.000.000vnđ

Tổng tải trọng25000 (kg)

Chiều dài cơ sở 5825+1370 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 14500 (kg)

Kích thước lọt lòng9200 x 2370 x 780/2150 (mm)

Khám phá

FVZ

FVZ34QE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

1.790.000.000vnđ

Tổng tải trọng25000 (kg)

Chiều dài cơ sở4115+1370 (mm)

Khám phá