QKR-F

QKR77FE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

473.000.000vnđ

Tổng Trọng tải5000 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

473.000.000vnđ

Tổng Trọng tải3490 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

467.000.000vnđ

Tổng trọng tải3490 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

467.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5000 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2350 (kg)

Kích thước lọt lòng3590 x 1740 x 1020/1900 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 2200 (kg)

Kích thước lọt lòng3570 x 1760 x 1860 (mm)

Khám phá

QKR-H

QKR77HE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

519.000.000vnđ

Tổng Trọng tải5500 (KG)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

513.000.000vnđ

Tổng trọng tải4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

513.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5500 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2150 (kg)

Kích thước lọt lòng4330 x 1735 x 660/1890 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng2050 (kg)

Kích thước lọt lòng4330 x 1760 x 1860 (kg)

Khám phá