QKR-F

QKR77FE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

454.000.000vnđ

Tổng trọng tải3490 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

454.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5000 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2350 (kg)

Kích thước lọt lòng3590 x 1740 x 1020/1900 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 2200 (kg)

Kích thước lọt lòng3570 x 1760 x 1860 (mm)

Khám phá

QKR-H

QKR77HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

500.000.000vnđ

Tổng trọng tải4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

500.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5500 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2150 (kg)

Kích thước lọt lòng4330 x 1735 x 660/1890 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng2050 (kg)

Kích thước lọt lòng4330 x 1760 x 1860 (kg)

Khám phá