QKR-F E4

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE4-DLAS COOL EXPRESS

Giá bán lẻ đề xuất

672.545.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2200 (Kg)

Chiều dài cơ sở2765 (mm)

Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE4A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

458.510.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ3490 (kg)

Chiều dài cơ sở2765 (mm)

Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

458.510.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở2765 (mm)

Khám phá

QKR-H E4

XE TẢI ISUZU - QKR - QMR77HE4-DLAS COOL EXPRESS

Giá bán lẻ đề xuất

741.270.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ5500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2490 (Kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QMR77HE4A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

503.672.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - QKR - QMR77HE4 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

503.672.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ5500 (Kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

Xe Tải ISUZU - QKR - QMR77HE4A-DLAS COOL EXPRESS

Giá bán lẻ đề xuất

672.545.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở1990 (Kg)

Chiều dài cơ sở2765 (mm)

Khám phá

QKR-F E5

Xe Tải ISUZU - QKR - QLR77FE5A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

505.636.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 3,490 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE5

Giá bán lẻ đề xuất

505.636.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

Khám phá

QKR-H E5

Xe Tải ISUZU - QKR - QMR77HE5A

Giá bán lẻ đề xuất

545.890.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

Khám phá

Xe tải ISUZU - QKR - QMR77HE5

Giá bán lẻ đề xuất

545.890.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 5,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

Khám phá