QKR-F E5

QKR77FE5A

Giá niêm yết

515.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 3,490 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

Khám phá

QKR77FE5

Giá niêm yết

515.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

Khám phá

QKR-H E5

QKR77HE5A

Giá niêm yết

556.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

Khám phá

QKR77HE5

Giá niêm yết

556.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ 5,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

Khám phá

QKR-F E4

QKR77FE4-DLAS COOL EXPRESS

Giá niêm yết

674.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4350 (KG)

Khối lượng chuyên chở1490 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4-DLAS1 COOL EXPRESS

Giá niêm yết

674.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (KG)

Khối lượng chuyên chở2150 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4A PHIÊN BẢN 25 NĂM

Giá niêm yết

468.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ3490 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4 PHIÊN BẢN 25 NĂM

Giá niêm yết

468.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5000 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

473.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5000 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

473.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ3490 (KG)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

467.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ3490 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR77FE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

467.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5000 (kg)

Chiều dài cơ sở2750 (mm)

Khám phá

QKR-H E4

QKR77HE4A PHIÊN BẢN 25 NĂM

Giá niêm yết

514.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (KG)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4 PHIÊN BẢN 25 NĂM

Giá niêm yết

514.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5500 (KG)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

519.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5500 (KG)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Giá niêm yết

519.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (KG)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

513.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá

QKR77HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

513.000.000vnđ

Khối lượng toàn bộ5500 (kg)

Chiều dài cơ sở3360 (mm)

Khám phá