QKR-F E4

Xe tải ISUZU - QLR77FE4 - QUYEN AUTO.DLAS

Giá niêm yết

724.581.818vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,200 (Kg)

Chiều dài cơ sở2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QLR77FE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

501.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (kg)

Chiều dài cơ sở2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-H E4

Xe tải ISUZU - QMR77HE4A - Thùng kín cao cấp

Giá niêm yết

663.709.091vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,515 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE4A/V19 - Thùng kín tiêu chuẩn

Giá niêm yết

590.072.727vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở1,995 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE4 - QUYEN AUTO.DLAS

Giá niêm yết

800.181.818vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,490 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE4A - QUYEN AUTO.DLAS

Giá niêm yết

800.181.818vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (Kg)

Khối lượng chuyên chở1,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

548.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ4,990 (kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

Tải trọng

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

548.600.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-F E5

Xe tải ISUZU - QLR77FE5B - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

545.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,300 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QLR77FE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

545.400.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-H E5

Xe tải ISUZU - QMR77HE5A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

595.080.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QMR77HE5 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

595.080.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 5,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0