Cơ hội nghề nghiệp

cảm nghĩ của nhân viên

vị trí địa điểm ngày

Nhân viên kinh doanh

Hồ Chí Minh 30/04/2021 ứng tuyển ngay

Nhân viên kinh doanh dự án

Hồ Chí Minh 31/05/2021 ứng tuyển ngay

Kỹ sư sản xuất ô tô

Hồ Chí Minh 30/04/2021 ứng tuyển ngay

Công nhân Kỹ thuật

Hồ Chí Minh 30/04/2021 ứng tuyển ngay