QKRF

QKR77FE4 - Chassis

Giá niêm yết

454.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5000

Chiều dài cơ sở2750

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2350

Kích thước lọt lòng3590 x 1740 x 1020/1900

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 2200

Kích thước lọt lòng3570 x 1760 x 1860

Khám phá

QKRH

QKR77HE4 - Chassis

Giá niêm yết

500.000.000vnđ

Tổng trọng tải 5500

Chiều dài cơ sở3360

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 2150

Kích thước lọt lòng4330 x 1735 x 660/1890

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng2050

Kích thước lọt lòng4330 x 1760 x 1860

Khám phá