ISUZU GIỚI THIỆU BỘ TRIẾT LÝ KINH DOANH MỚI (ISUZU ID), HƯỚNG ĐẾN QUẢN LÝ TẬP TRUNG VÀO ESG VÀ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI

ISUZU ID
Triết lý kinh doanh mới
Ngành vận tải đang trải qua quá trình chuyển đổi trăm năm có một với tốc độ nhanh chóng khiến cho hoạt động kinh doanh ngày càng phức tạp. Isuzu cam kết giải quyết các thách thức xã hội đồng thời giữ vị trí dẫn đầu trong số các nhà sản xuất xe thương mại. Điều quan trọng là mỗi nhân viên Tập đoàn Isuzu phải cùng chia sẻ các giá trị như nhau và cùng chung chí hướng triển khai để đạt mục tiêu. Vào tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã giới thiệu bộ triết lý kinh doanh mới “ISUZU ID” để hướng dẫn tất cả nhân viên Tập đoàn Isuzu cùng hướng đến mục tiêu này.
MỤC ĐÍCH
Dịch chuyển thế giới – vì Bạn
Chúng tôi tin rằng dịch chuyển sẽ mang lại phồn thịnh và giải pháp vận tải vượt trội hơn sẽ kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, chúng tôi kêu gọi gia tăng vận chuyển hàng hóa và kinh doanh, con người và cộng đồng. Chúng tôi giải quyết các vấn đề cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt như trung hòa lượng carbon và bối cảnh về ngành vận tải đang thay đổi với những cải tiến giúp tạo ra giá trị và làm giàu đẹp cho cuộc sống, và chúng tôi làm tất cả là vì bạn.

 

TẦM NHÌN
Nâng tầm thế giới với vai trò tiên phong trong sự đổi mới bằng “Độ tin cậy x Sự sáng tạo”
Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu về đổi mới toàn cầu bằng cách giải quyết những thách thức mà thế giới ngày nay đang phải đối mặt và dẫn đầu trong việc mang lại thay đổi tích cực với các giải pháp vận tải. Chúng tôi truyền cảm hứng cho mọi người qua việc kết hợp di sản độc đáo về độ tin cậy cùng bộ DNA chung về sự sáng tạo của chúng tôi.

 

SỨ MỆNH
Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn bằng giải pháp vận tải vượt trội hơn
Mỗi ngày, nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình để trở thành số 1 về sự hài lòng khách hàng, phát triển bền vững, gắn kết nhân viên và tác động xã hội nhằm giúp hình thành một thế giới tốt đẹp hơn.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Phát triển lẫn nhau
Để nâng tầm thế giới với vai trò tiên phong trong sự đổi mới và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn bằng giải pháp vận tải vượt trội hơn, tất cả nhân viên của Tập đoàn ISUZU phải chia sẻ chung tinh thần “Phát triển lẫn nhau”, đòi hỏi đôi bên cùng có lợi giữa các cá nhân, công ty, đối tác, xã hội và hành tinh của chúng ta về tổng thể. Với tư cách là từng cá nhân, chúng tôi chia sẻ động lực để thử thách, thay đổi và đóng góp. Và với tư cách là một đội nhóm, chúng tôi chia sẻ sự tôn trọng, nguồn cảm hứng và trao quyền lẫn nhau.

 

 

 

 

 

– Isuzu Việt Nam – 

23 Tháng Hai, 2024

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0