Isuzu Q-Series

Isuzu Q-Series

Model Tổng Trọng tải

(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

QKR77FE4 5,000 105 454,000,000
QKR77HE4 5,500 105 500,000,000
* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Isuzu N-Series

Isuzu N-Series

Model Tổng Trọng tải

(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

NMR77EE4 5,500 105 0
NMR85HE4 6,000 124 658,000,000
NPR85KE4 7,500 124 684,000,000
NQR75LE4 9,500 155 745,000,000
NQR75ME4 9,500 155 791,000,000
* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Isuzu F-Series

Isuzu F-Series

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)