TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA ISUZU VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐẠI LÝ ISUZU TRÊN TOÀN QUỐC

Đồng lòng cùng chính phủ và chính quyền địa phương phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng, trong thời gian qua Isuzu Việt Nam và hệ thống đại lý của mình đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, gần đây tình hình dịch càng trở nên phức tạp, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, tuân thủ quy định của chính phủ, Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam (IVC) và các đại lý Isuzu trên toàn quốc tạm điều chỉnh hoạt động của mình như sau:

  • Bắt đầu từ 15/07/2021 cho đến khi có thông báo mới, Công ty IVC sẽ tạm ngưng sản xuất tại nhà máy và hoạt động của văn phòng tại địa chỉ: 695 Đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
  • Một số đại lý Isuzu điều chỉnh bán hàng và xưởng dịch vụ cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:
STT Tên đại lý Hoạt động bán hàng Hoạt động hậu mãi Thời gian điều chỉnh 
1 i-TRUCKS GreenKA Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới 
2 i-TRUCKS An Lạc Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
3 i-TRUCKS An Khánh Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
4 D SQUARE An Lạc Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
5 D SQUARE Nam Bình Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 13/7/2021 cho đến khi có thông báo mới
6 i-TRUCKS Tấn Phát Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 12/7/2021 cho đến khi có thông báo mới
7 i-TRUCKS Thanh Thảo Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 08/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
8 i-TRUCKS Vân Nam tại Tân Bình Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 14/7/2021 cho đến khi có thông báo mới
9 i-TRUCKS Vân Nam tại Bình Dương Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 14/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
10 i-TRUCKS Bắc Quang Bán hàng trực tuyến Xưởng dịch vụ chỉ hoạt động 50% Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
11 i-TRUCKS Cẩm Phong Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 13/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
12 i-TRUCKS Tây Bắc Sài Gòn Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
13 D SQUARE Lộc Phát Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 12/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
14 i-TRUCKS Nisu Bán hàng trực tuyến Xưởng dịch vụ chỉ hoạt động 50% Từ 19/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
15 i-TRUCKS Hồng An Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 25/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
16 D SQUARE BNN Bán hàng trực tuyến Hoạt động bình thường Từ 26/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
17 i-TRUCKS An Việt Bán hàng trực tuyến Xưởng dịch vụ chỉ hoạt động 50% Từ 26/07/2021 cho đến khi có thông báo mới
18 D SQUARE Việt Hải Bán hàng trực tuyến Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ Từ 24/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

Trong thời gian này, các hoạt động liên lạc qua email hay họp trực tuyến hoặc hỗ trợ khách hàng qua đường dây nóng vẫn được Isuzu Việt Nam và các đại lý của mình tiếp tục thực hiện bình thường.

Isuzu Việt Nam và các đại lý trên toàn quốc mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông và hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác để cùng vượt qua khó khăn, đưa cuộc sống và công việc trở lại bình thường.

26 Tháng Bảy, 2021