TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA ISUZU VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐẠI LÝ ISUZU TRÊN TOÀN QUỐC

Đồng lòng cùng chính phủ và chính quyền địa phương phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng, trong thời gian qua Isuzu Việt Nam và hệ thống đại lý của mình đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, gần đây tình hình dịch càng trở nên phức tạp, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, tuân thủ quy định của chính phủ, Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam (IVC) và các đại lý Isuzu trên toàn quốc tạm điều chỉnh hoạt động của mình như sau:

  • Kể từ 15/07/2021 cho đến khi có thông báo mới, toàn bộ khối văn phòng của IVC làm việc Online tại nhà.
  • Tuy nhiên, từ 03/08/2021, sau khi đảm bảo thực hiện đúng theo quy định an toàn phòng tránh dịch Covid-19 theo chỉ thị 16 của Chính phủ và áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, nhà máy của IVC chính thức hoạt động trở lại.
  • Bên cạnh đó, một số đại lý Isuzu trên toàn quốc điều chỉnh bán hàng và xưởng dịch vụ cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

STT

Khu vực

Tên Đại Lý

Hoạt Động Bán Hàng

Hoạt Động Hậu Mãi

Thời Gian Điều Chỉnh 

1

MIỀN TRUNG

i-TRUCKS ĐẠI THỊNH

Bán hàng trực tuyến

Xưởng dịch vụ hoạt động trở lại

Từ 05/09/2021 cho đến khi có thông báo mới

2

i-TRUCKS TRUNG SƠN

Bán hàng trực tuyến

Hoạt động bình thường

Từ 22/09/2021 cho đến khi có thông báo mới

3

MIỀN NAM

i-TRUCKS GREENKA

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới 

4

i-TRUCKS AN LẠC

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

5

D SQUARE AN LẠC

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

6

i-TRUCKS TẤN PHÁT

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 12/7/2021 cho đến khi có   thông báo mới

7

i-TRUCKS VÂN NAM tại Quận Tân Bình

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 14/7/2021 cho đến khi có   thông báo mới

8

i-TRUCKS VÂN NAM tại Bình Dương

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 14/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

9

i-TRUCKS BẮC QUANG

Bán hàng trực tuyến

Xưởng dịch vụ hoạt động trở lại

Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

10

i-TRUCKS TÂY BẮC

Bán hàng trực tuyến

Xưởng dịch vụ hoạt động trở lại

Từ 13/09/2021 cho đến khi có thông báo mới

11

D SQUARE LỘC PHÁT

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 12/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

12

MIỀN TÂY

i-TRUCKS AN KHÁNH

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 09/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

13

D SQUARE NAM BÌNH

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 13/7/2021 cho đến khi có   thông báo mới

14

i-TRUCKS CẨM PHONG

Bán hàng trực tuyến

Chỉ hỗ trợ các trường hợp khấn cấp

Từ 13/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

15

i-TRUCKS THANH THẢO

Bán hàng trực tuyến

Tạm dừng hoạt động xưởng dịch vụ

Từ 08/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

Trong thời gian này, các hoạt động liên lạc qua email hay họp trực tuyến hoặc hỗ trợ khách hàng qua đường dây nóng vẫn được Isuzu Việt Nam và các đại lý của mình tiếp tục thực hiện bình thường.

Isuzu Việt Nam và các đại lý trên toàn quốc mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông và hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác để cùng vượt qua khó khăn, đưa cuộc sống và công việc trở lại bình thường.

22 Tháng Chín, 2021