SẢN PHẨM XE TẢI Q-SERIES

QKR55F (4x2)

QKR55F (4x2)

Tổng trọng tải: 3.55 tấn

Tải trọng : 1.4 tấn

QKR55F-16-C240

QKR55F-16-C240

Tổng trọng tải: 4.99 tấn

Tải trọng: 2.4 tấn 

QKR55F-16 (4x2)

QKR55F-16 (4x2)

Tổng trọng tải: 4.99 tấn 

Tải trọng : 1.8 tấn 

QKR55H-16 (4x2)

QKR55H-16 (4x2)

Tổng trọng tải: 5.5 tấn 

Tải trọng : 1.85 tấn 

QKR55H (4x2)

QKR55H (4x2)

Tổng trọng tải: 4.7 tấn

Tải trọng : 1.9 tấn

QKR55H-16-V210

QKR55H-16-V210

Tổng trọng tải: 4.99 tấn

Tải trọng: 2.1 tấn 

QKR55H-16-C220

QKR55H-16-C220

Tổng trọng tải: 4.99 tấn

Tải trọng: 2.2 tấn

QKR55H-16-C270

QKR55H-16-C270

Tổng trọng tải: 5.5 tấn 

Tải trọng: 2.7 tấn 

Go top