SẢN PHẨM XE TẢI N-SERIES

NLR55E (4x2)

NLR55E (4x2)

Tổng trọng tải : 3.4 tấn

Tải trọng: 1.4 tấn

NMR85H (4x2) - chassis dài

NMR85H (4x2) - chassis dài

Tổng trọng tải : 4.7 tấn

Tải trọng: 1.9 tấn

NPR85K (4x2)

NPR85K (4x2)

Tổng trọng tải : 7 tấn

Tải trọng: 3.5 tấn

NPR85K-16 (4x2)

NPR85K-16 (4x2)

Tổng trọng tải : 7.5 tấn 

Tự trọng bản thân: 2.35 tấn 

NQR75L (4x2)

NQR75L (4x2)

Tổng trọng tải : 8.85 tấn

Tải trọng: 5.2 tấn

NQR75L-16 (4x2)

NQR75L-16 (4x2)

Tổng trọng tải : 9.5 tấn 

Tự trọng bản thân: 2.6 tấn 

NQR75M (4x2)

NQR75M (4x2)

Tổng trọng tải : 9 tấn

Tải trọng: 5.3 tấn

NQR75M-16 (4x2)

NQR75M-16 (4x2)

Tổng trọng tải : 9.5 tấn 

Tự trọng bản thân: 2.625 tấn 

Go top