SẢN PHẨM XE NÂNG NGƯỜI

XE NÂNG NGƯỜI QKR55F-TNNIS 130 (4 x 2)

XE NÂNG NGƯỜI QKR55F-TNNIS 130 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55F

- Kích thước tổng thể: 5100 x 1860 x 2700 (mm)

XE NÂNG NGƯỜI QKR55F-TNNIS 150 (4 x 2)

XE NÂNG NGƯỜI QKR55F-TNNIS 150 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55F

- Kích thước tổng thể: 5100 x 1860 x 2750 (mm)

Xe NÂNG NGƯỜI QKR55H-TNNIS 180 (4 x 2)

Xe NÂNG NGƯỜI QKR55H-TNNIS 180 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55H

- Kích thước tổng thể: 5800 x 1860 x 2600 (mm)

Go top