BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

Q-SERIES
DÒNG XE MÔ TẢ GIÁ BÁN
(VND - CÓ VAT)
Xe ô tô sát xi tải - QKR55F
- Tổng trọng tải: 3.55 tấn
- Tự trọng bản thân: 1.8 tấn
376,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - QKR55F-CVS16
- Tổng trọng tải: 4.2 tấn
- Tải trọng: 1.65 tấn
410,500,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - QKR55F-VAN16
- Tổng trọng tải: 4.2 tấn
- Tải trọng: 1.49 tấn
411,500,000
Xe ô tô sát xi tải - QKR55H
- Tổng trọng tải: 4.7 tấn
- Tự trọng bản thân: 1.85 tấn
450,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - QKR55H-CVS16
- Tổng trọng tải: 4.9 tấn
- Tải trọng: 2.25 tấn
485,500,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - QKR55H-VAN16
- Tổng trọng tải: 4.9 tấn
- Tải trọng: 2.25 tấn
489,500,000
Xe ô tô sát xi tải - QKR55F-16 (Mới) 
- Tổng trọng tải: 4.99 tấn
- Tự trọng bản thân: 1.8 tấn
387,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - QKR55F-16-C240 (Mới)
- Tổng trọng tải: 4.99 tấn
- Tải trọng : 2.4 tấn
420,500,000
Xe ô tô sát xi tải - QKR55H-16  (Mới) 
- Tổng trọng tải: 5.5 tấn
- Tự trọng bản thân: 1.85 tấn
456,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - QKR55H-16-C220 (Mới)
- Tổng trọng tải: 4.99 tấn
- Tải trọng : 2.2 tấn
491,500,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - QKR55H-16-V210 (Mới)
- Tổng trọng tải: 4.99 tấn
- Tải trọng: 2.1 tấn
495,500,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - QKR55H-16-C270 (Mới)
- Tổng trọng tải: 5.5 tấn
- Tải trọng : 2.7 tấn
493,500,000
N-SERIES
DÒNG XE MÔ TẢ GIÁ BÁN
(VND - CÓ VAT)
Xe ô tô sát xi tải - NLR55E
- Tổng trọng tải: 3.4 tấn
- Tự trọng bản thân: 1.715 tấn
520,000,000
Xe ô tô sát xi tải- NMR85H
- Tổng trọng tải: 4.7 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.09 tấn
629,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NPR85K
- Tổng trọng tải: 7 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.345 tấn
656,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NQR75L
- Tổng trọng tải: 8.85 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.645 tấn
721,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - NQR75L
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tải trọng : 5.65 tấn
782,000,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - NQR75L-VAN16
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tải trọng : 5.45 tấn
788,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NQR75M (Lốp Yokohama)
- Tổng trọng tải: 9 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.655 tấn
755,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NQR75M (Lốp Michelin) 
- Tổng trọng tải: 9 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.655 tấn
770,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - NQR75M-CVS16 (Lốp Yokohama) 
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tải trọng: 5.48 tấn
816,000,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - NQR75M-VAN16 (Lốp Yokohama) 
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tải trọng: 5.33 tấn
824,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NPR85K-16 (Mới)
- Tổng trọng tải: 7.5 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.35 tấn
663,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NQR75L-16 (Mới)
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.6 tấn
730,000,000
Xe ô tô sát xi tải - NQR75M-16 (Mới)
- Tổng trọng tải: 9.5 tấn
- Tự trọng bản thân: 2.625 tấn
762,000,000
F-SERIES
DÒNG XE MÔ TẢ GIÁ BÁN
(VND - CÓ VAT)
Xe ô tô sát xi tải - FRR90N
- Tổng trọng tải: 10.4 tấn
- Tự trọng bản thân: 3.12 tấn
906,000,000
Xe ô tô tải (thùng mui bạt) - FRR90N-CVS16
- Tổng trọng tải: 11 tấn
- Tải trọng: 6.44 tấn
979,000,000
Xe ô tô tải (thùng kín) - FRR90N-VAN16
- Tổng trọng tải: 11 tấn
- Tải trọng: 6.2 tấn
986,000,000
Xe ô tô sát xi tải - FRR90N-16 (Mới)
- Tổng trọng tải: 11 tấn
- Tải trọng: 6.44 tấn
906,000,000
Xe ô tô sát xi tải ngắn - FVR34L
- Tổng trọng tải: 15.1 tấn
- Tự trọng bản thân: 4.65 tấn
1,257,000,000
Xe ô tô sát xi tải trung - FVR34Q
- Tổng trọng tải: 15.1 tấn
- Tự trọng bản thân: 4.81 tấn
1,306,000,000
Xe ô tô sát xi tải siêu dài - FVR34S
- Tổng trọng tải: 15.1 tấn
- Tự trọng bản thân: 4.98 tấn
1,310,000,000
Xe ô tô sát xi tải (6x2) - FVM34T
- Tổng trọng tải: 24 tấn
- Tự trọng bản thân: 6.68 tấn
1,637,000,000
Xe ô tô sát xi tải siêu dài (6x2) - FVM34W
- Tổng trọng tải: 24 tấn
- Tự trọng bản thân: 6.93 tấn
1,741,000,000
TRACTOR HEAD
DÒNG XE MÔ TẢ GIÁ BÁN
(VND - CÓ VAT)
GVR (4x2)    
- Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg
- Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg
1,592,000,000
EXR (4x2)     
- Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kg
- Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg
1,690,000,000
EXZ (6x4)      
- Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg
- Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg
1,984,000,000

   

    * Giá trên là giá xe cab-chasiss, chưa bao gồm thùng xe, trừ dòng QKR55F-CVS16, QKR55F-VAN16, QKR55H-VAN16 và QKR55H-CVS16 đã có thùng.
    * Giá trên đã bao gồm VAT.
    * Tải trọng ước tính, phụ thuộc vào trọng lượng thùng xe các loại.
    * Cập nhật tháng 06/2017.
Go top