NMR

NMR85HE4A - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Tổng trọng tải4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá

NMR85HE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

679.000.000vnđ

Tổng trọng tải6000 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 1900 (kg)

Kích thước lọt lòng4450 x 1880 x 660/1875 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 1750 (kg)

Kích thước lọt lòng4420 x 18950 x 1860 (kg)

Khám phá

NPR

NPR85KE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

705.000.000vnđ

Tổng trọng tải7500 (kg)

Chiều dài cơ sở3845 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 3490 (kg)

Kích thước lọt lòng5180 x 2120 x 710/1900 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng3490 (kg)

Kích thước lọt lòng5125 x 2155 x 1860 (mm)

Khám phá

NQR

TẢI TRỌNG9500 (KG)

CHIỀU DÀI CƠ SỞ3365 (mm)

Khám phá

NQR75LE4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

766.000.000vnđ

Tổng trọng tải9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4175 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 5500 (kg)

Kích thước lọt lòng5600 x 2120 x 765/2050 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 5350 (kg)

Kích thước lọt lòng5580 x 2135 x 2050 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 5300 (kg)

Kích thước lọt lòng6100 x 2135 x 2050 (mm)

Khám phá

NQR75ME4 - Cabin Sát-xi

Giá niêm yết

812.000.000vnđ

Tổng trọng tải9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4475 (mm)

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 5450 (kg)

Kích thước lọt lòng 6100 x 2120 x 765/2050 (mm)

Khám phá