FRR

FRR90HE4 - Chassis

Giá niêm yết

816.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (KG)

Chiều dài tổng thể3410

Khám phá

FRR90LE4 - Chassis

Giá niêm yết

825.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (KG)

Chiều dài cơ sở 4360

Khám phá

FRR90NE4 - Chassis

Giá niêm yết

858.000.000vnđ

Tổng trọng tải11000 (KG)

Chiều dài cơ sở4990

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng6250

Kích thước lọt lòng6600 x 2370 x 770/2050

Khám phá
Isuzu’s Van body

Tải trọng 6100

Kích thước lọt lòng6500 x 2370 x 2050

Khám phá

FVR

FVR34LE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.275.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (KG)

Chiều dài cơ sở4300

Khám phá

FVR34QE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.315.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (KG)

Chiều dài cơ sở5560

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 8050

Kích thước lọt lòng7820 x 2370 x 780/2150

Khám phá

FVR34SE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.342.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (KG)

Chiều dài cơ sở 6160

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 8100

Kích thước lọt lòng8170 x 2370 x 780/2150

Khám phá

FVR34UE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.380.000.000vnđ

Tổng trọng tải16000 (KG)

Chiều dài cơ sở6600

Khám phá

FVM

FVM34TE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.660.000.000vnđ

Tổng trọng tải25000 (KG)

Chiều dài cơ sở4,965+1,370

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 15000

Kích thước lọt lòng7660 x 2370 x 780/2150

Khám phá

FVM34W4 - Chassis

Giá niêm yết

1.710.000.000vnđ

Tổng tải trọng25000 (KG)

Chiều dài cơ sở 5825+1370

Khám phá
Isuzu’s Canvas body

Tải trọng 14500

Kích thước lọt lòng9200 x 2370 x 780/2150

Khám phá

FVZ

FVZ34QE4 - Chassis

Giá niêm yết

1.790.000.000vnđ

Tổng trọng tải25000 (KG)

Chiều dài cơ sở4115 + 1370

Khám phá