BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

           
DÒNG XE MÔ TẢ       GIÁ BÁN (VND)    
mu-X 2.5L 4x2 MT               mu-X 01 cầu - Số sàn 899,000,000            
mu-X 3.0L 4x2 AT mu-X 01 cầu - Số tự động                                  960,000,000            
mu-X LIMITED 3.0L 4x2 AT (new) mu-X 01 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Limited 990,000,000            

   

    * Giá trên đã bao gồm VAT.
    * Màu trắng ngọc trai cộng thêm 8.000.000 VNĐ.
    * Cập nhật tháng 01/2017.   

           
DÒNG XE MÔ TẢ       GIÁ BÁN (VND)    
D-MAX LS 2.5L 4x2 MT                  D-MAX 01 cầu - Số sàn - Dòng cao cấp LS
 660,000,000        
D-MAX LS 2.5L 4x2 AT D-MAX 01 cầu - Số tự động - Dòng cao cấp LS 700,000,000        
D-MAX LS 2.5L 4x4 MT D-MAX 02 cầu - Số sàn - Dòng cao cấp LS 710,000,000        
D-MAX LS 2.5L 4x4 AT D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng cao cấp LS 750,000,000        
D-MAX LS 3.0L 4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng cao cấp LS
790,000,000        
D-MAX TYPE X 2.5L 4x2 AT (new) D-MAX 01 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Type X 730,000,000        
D-MAX TYPE X 2.5L 4x4 AT (new) D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Type X 780,000,000        
D-MAX TYPE X 3.0L 4x4 AT (new) D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Type X 820,000,000        
D-MAX TYPE Z 2.5L 4x4 MT (new) D-MAX 02 cầu - Số sàn - Dòng đặc biệt Type Z 760,000,000        
D-MAX TYPE Z 2.5L 4x4 AT (new) D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Type Z 800,000,000        
D-MAX TYPE Z 3.0L 4x4 AT (new) D-MAX 02 cầu - Số tự động - Dòng đặc biệt Type Z 840,000,000        

   

    * Giá trên đã bao gồm VAT.
    * Cập nhật tháng 01/2017.   

           
DÒNG XE             TỔNG TRỌNG TẢI / TẢI TRỌNG             GIÁ BÁN (VND)  
Q-SERIES
QKR55F             Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tải trọng : 1.4 tấn             366,000,000        
QKR55F-CVS16 Xe ô tô tải (có mui) / Tải trọng : 1.65 tấn              400,500,000        
QKR55F-VAN16 Xe ô tô tải (thùng kín) / Tải trọng : 1.49 tấn             401,500,000        
QKR55H Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tải trọng : 1.9 tấn             438,000,000        
QKR55H-CVS16 Xe ô tô tải (có mui) / Tải trọng : 2.25 tấn             473,500,000        
QKR55H-VAN16 Xe ô tô tải (thùng kín) / Tải trọng : 2.15 tấn              477,500,000        
N-SERIES
NLR55E              Tổng trọng tải : 3.4 tấn / Tải trọng : 1.4 tấn             506,000,000       
NMR85H - Chassis dài              Tổng trọng tải : 4.7 tấn / Tải trọng : 1.9 tấn             612,000,000       
NPR85K             Tổng trọng tải : 7 tấn / Tải trọng : 3.5 tấn              639,000,000       
NQR75L               Tổng trọng tải : 8.85 tấn / Tải trọng : 5.2 tấn              702,000,000       
NQR75M (Lốp Yokohama)           Tổng trọng tải : 9 tấn / Tải trọng : 5.3 tấn              735,000,000       
NQR75M (Lốp Michelin)              Tổng trọng tải : 9 tấn / Tải trọng : 5.3 tấn            750,000,000       
F-SERIES
FRR90N (4x2)             Tổng trọng tải : 10.4 tấn / Tải trọng : 6.2 tấn             881,000,000       
FVR34Q - chassis dài (4x2)              Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng : 8.76 tấn             1,271,000,000     
FVR34S - siêu dài (4x2)            Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng : 8.7 tấn             1,274,000,000     
FVM34T (6x2)              Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng : 15.6 tấn             1,595,000,000     
FVM34W - siêu dài (6x2)            Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng : 15.4 tấn             1,693,000,000     
XE ĐẦU KÉO
GVR (4x2)             Tổng trọng tải đầu kéo : 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp : 40,000 kg 1,592,000,000      
EXR (4x2)             Tổng trọng tải đầu kéo : 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp : 42,000 kg 1,690,000,000      
EXZ (6x4)              Tổng trọng tải đầu kéo : 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp : 60,000 kg 1,984,000,000      

   

    * Giá trên là giá xe cab-chasiss, chưa bao gồm thùng xe, trừ dòng QKR55F-CVS16, QKR55F-VAN16QKR55H-VAN16 và QKR55H-CVS16 đã có thùng.
    * Giá trên đã bao gồm VAT.
    * Tải trọng ước tính, phụ thuộc vào trọng lượng thùng xe các loại.
    * Cập nhật tháng 01/2017.
Go top