Bảng giá

mu-X Limited
3.0L 4x2 AT
Black Edition
mu-X 01 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Limited
982,000,000 VNĐ
mu-X Limited
3.0L 4x2 AT
White Edition
mu-X 01 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Limited
990,000,000 VNĐ
mu-X 2.5L
4x2 MT
mu-X 01 cầu - Số sàn
899,000,000 VNĐ
mu-X 3.0L
4x2 AT
mu-X 01 cầu - Số tự động
960,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE Z
2.5L 4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Type Z
800,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE Z
2.5L 4x4 MT
D-MAX 02 cầu - Số sàn
Dòng đặc biệt Type Z
760,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE Z
3.0L 4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Type Z
840,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE X
2.5L 4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Type X
780,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE X
3.0L 4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Type X
820,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE X
2.5L 4x2 AT
D-MAX 01 cầu - Số tự động
Dòng đặc biệt Type X
730,000,000 VNĐ
D-max LS 2.5L
4x2 MT
D-MAX 01 cầu - Số sàn
Dòng cao cấp LS
660,000,000 VNĐ
D-MAX LS 3.0L
4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng cao cấp LS
790,000,000 VNĐ
D-Max LS 2.5L
4x4 AT
D-MAX 02 cầu - Số tự động
Dòng cao cấp LS
750,000,000 VNĐ
D-Max LS 2.5L
4x4 MT
D-MAX 02 cầu - Số sàn
Dòng cao cấp LS
710,000,000 VNĐ
D-Max LS 2.5L
4x2 AT
D-MAX 01 cầu - Số tự động
Dòng cao cấp LS
700,000,000 VNĐ